HVEM bør styre i Norge?
 • Folket ( Juridisk Bindende Folkeavstemninger ) 97%, 138 stemmer avgitt
  138 stemmer avgitt 97%
  av alle stemmene
 • Partiene og Politikerne ( Parlamentarisme ) 3%, 4 stemmer avgitt
  4 stemmer avgitt 3%
  av alle stemmene
 • Vet ikke 1%, 1 stemmer avgitt
  1 stemmer avgitt 1%
  av alle stemmene
Totalt avgitt:
04/07/2020
From posts:
Høringssvar vedrørende endring av lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger.
 • Alternativ D: Videreføring av gjeldende lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger uten endringer. 93%, 26 stemmer avgitt
  26 stemmer avgitt 93%
  av alle stemmene
 • Alternativ A: Kommunenes adgang til å benytte andre flagg enn det norske flagget, det samiske flagget, kommuneflagget eller fylkesflagget utvides slik at andre flagg kan brukes i forbindelse med arrangement, markering eller merkedag av allmenn interesse. Vilkåret om at arrangementet må ha tilknytning til bygget det flagges fra tas bort. 7%, 2 stemmer avgitt
  2 stemmer avgitt 7%
  av alle stemmene
 • Alternativ B: Bestemmelsene i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger oppheves med unntak av hjemmelen for å kunne gi forskrift om bruk av andre lands flagg fra kommunale bygning. 0%, 0 stemmer avgitt
  0 stemmer avgitt
  av alle stemmene
 • Alternativ C: Lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger oppheves i sin helhet. 0%, 0 stemmer avgitt
  0 stemmer avgitt
  av alle stemmene
Totalt avgitt:
25/08/202030/08/2020
Meningsmålingen er avsluttet
From posts:
Hva mener du om NAV-reformen?
 • Den fungerer ikke etter hensikten. 85%, 295 stemmer avgitt
  295 stemmer avgitt 85%
  av alle stemmene
 • Vet ikke 15%, 51 stemmer avgitt
  51 stemmer avgitt 15%
  av alle stemmene
 • Den fungerer bra. 1%, 3 stemmer avgitt
  3 stemmer avgitt 1%
  av alle stemmene
Totalt avgitt:
16/06/202031/12/2020
Meningsmålingen er avsluttet
From posts:
Har du tillit til at Barnevernet handler til barnets beste?
 • NEI 85%, 284 stemmer avgitt
  284 stemmer avgitt 85%
  av alle stemmene
 • Vet ikke 9%, 31 stemmer avgitt
  31 stemmer avgitt 9%
  av alle stemmene
 • JA 5%, 18 stemmer avgitt
  18 stemmer avgitt 5%
  av alle stemmene
Totalt avgitt:
16/06/202031/12/2020
Meningsmålingen er avsluttet
From posts:
Bør Norge bygge ut mer vindenergi?
 • NEI 96%, 363 stemmer avgitt
  363 stemmer avgitt 96%
  av alle stemmene
 • JA 4%, 15 stemmer avgitt
  15 stemmer avgitt 4%
  av alle stemmene
 • Vet ikke 1%, 2 stemmer avgitt
  2 stemmer avgitt 1%
  av alle stemmene
Totalt avgitt:
16/06/202031/12/2020
Meningsmålingen er avsluttet
From posts:
Hvilket politisk system mener du vil være det best for Norges fremtid!
 • FolkeStyre og Direkte Demokrati med Juridisk Bindende Folkeavstemninger 89%, 828 stemmer avgitt
  828 stemmer avgitt 89%
  av alle stemmene
 • Parlamentarismen med parti og politikermakt. 6%, 60 stemmer avgitt
  60 stemmer avgitt 6%
  av alle stemmene
 • Vet ikke. 4%, 40 stemmer avgitt
  40 stemmer avgitt 4%
  av alle stemmene
Totalt avgitt:
31/10/201931/12/2020
Meningsmålingen er avsluttet
From posts:
Bør Norge si opp EØS-avtalen, og reforhandle handelsavtalen vi hadde før EØS avtalen ble inngått?
 • JA 89%, 1519 stemmer avgitt
  1519 stemmer avgitt 89%
  av alle stemmene
 • NEI 8%, 140 stemmer avgitt
  140 stemmer avgitt 8%
  av alle stemmene
 • Vet ikke. 3%, 57 stemmer avgitt
  57 stemmer avgitt 3%
  av alle stemmene
Totalt avgitt:
20/10/201931/12/2020
Meningsmålingen er avsluttet
From posts: