DET KOSTER Å DRIVE - SÅ VI SETTER STOR PRIS PÅ VÅRE SPONSORER

Ingen i Direkte FolkeStyre mottar per i dag noen form for lønn eller godtgjørelse for sitt arbeide, og alt av gaver fra frivillige givere blir i sin helhet brukt til utgiftsdekning i forbindelse med porto, nettsider, stand, brosjyrer, kontor og markedsføringsmateriell.

Vi er registrert i Enhetsregisteret (orgnr. 925 020 349) i Brønnøysund, men vi mottar ingen offentlig partistøtte slik som de etablerte partiene på Stortinget.

For å bli registrert i partiregisteret må en innhente 5000 underskrifter på godkjente skjemaer inn forbi et kalenderår.

Vi er således helt avhengig av kontingent-inntektene, gaver og sponsorer inntil vi kommer dit hen.

Partiene registrert i partiregisteret fikk nesten 100 millioner i bidrag i fjor (Klikk på bilde).
Statelig partistøtte (Klikk på bilde).

Regnskap

Alle politiske partier og partiledd har regnskaps- og bokføringsplikt etter partiloven.

Inntekter og kostnader i perioden 1. januar til 31. desember samt eiendeler og gjeld per 31. desember, skal innberettes årlig. Partiledd som i løpet av året har hatt samlede inntekter på under 12 000 kroner etter fradrag av offentlig støtte, plikter å gi en erklæring (forenklet innberetning) om at inntektene for året har vært under dette nivået.