Litteratur

Den som tror at oppdagelsen av alle fordelene med direktedemokrati er forholdsvis ny i Norge må tro om igjen. Det har siden tidlig på 1900-tallet blitt utgitt flere bøker på norsk om dette temaet, og spesielt kan boken Det Sveitsiske Demokrati av Dagfinn Flem fra 1945 anbefales for «nybegynnere» – den er ikke så all verdens stor, men forfatterens tilnærming samt vinkling og beskrivelser tar for seg det meste om temaet. Selv om det er flere tiår siden boken ble utgitt så er den både interessant og lærerik – og selve grunnprinsippene for direktedemokrati og folkestyre står fast og gir ikke rom for endringer (Dobbeltklikk på bilde nedenfor for å lese boken).

Vi har forsøkt å samle et vidt spekter av fritt tilgjengelige bøker som kan være av interesse for den som vil vite og lære mer om hva Direkte Demokrati er og hvordan dette fungerer i praksis, samt hva som er – og hva som ikke er forenelig med dette politiske systemet. Bøker som omhandler EU/EØS, handelsavtaler, menneskerettigheter, ytringsfrihet samt Norges frihet, selvstendighet og suverenitet er også representert.

Alle bøkene på denne siden er fritt tilgjengelig for alle. Dobbelt-KLIKK» på bildet av boken du har lyst til å lese eller ta en nærmere titt på. Den vil da bli åpnet i et nytt vindu – og så er det bare å lese i vei. Skulle du oppleve at linker ikke fungerer vil vi sette pris på om du gir en tilbakemelding om dette til post@direktefolkestyre.no

PS!   Alle bøkene vi har tatt med på siden her er i stor grad av eldre dato. Dette skyldes at vi har valgt å kun ta med bøker som er gratis og fritt tilgjengelige for alle.

«Flettfrid Andresen» får oss til å le av våre egne fordommer. Jo mer tabubelagt et tema er, jo viktigere er det å bruke humor, forteller skuespilleren Jakob Margido Esp i serien «Radiofjes».

Trykk på bildet for å åpne og lese boken !

Direkte FolkeStyre mottar ikke offentlig partistøtte slik de etablert partiene gjør. Vi er derfor avhengig av å hente inn økonomiske midler fra frivillige. Alle pengene går til driftsutgifter og promotering. Ingen i partiet mottar lønn eller andre ytelser. Alle står på på frivillig basis, og dekker sine egne kostnader selv.

Direkte demokrati – FolkeStyre

Grunnloven

EU / EØS

Diverse

Norske Justismord