Partiprogram (Folkets Program)

DirekteFolkeStyre som parti har ikke utarbeidet noe partiprogram. Dette fordi vi som parti  ikke skal ta stilling i saker på Folkets vegne – vi handler kun på Folkets vegne, og kun når vi er kjent med folkeviljen.

Ut fra dette benevner vi derfor vårt partiprogram for Folkets Program.

Folkets Program vil være under kontinuerlige endringer. Dette fordi vi som parti til en hver tid skal gjenspeile folkeviljen på best mulig vis. Vi har fått en god del innspill, og dette sammen med tidligere meningsmålinger er grunnlaget for det programmet vi har per i dag. 

Det viktigst er at vi til en hver tid har program som gjenspeiler folkeviljen fra sak til sak. Folkets Program er vårt partiprogram, og det er dette våre representanter hele veien forholder seg til.

Regionale- og kommunale lag vil etter hvert som disse kommer i gang få lokale program på samme vis som det som er på denne siden. Disse vil da bli lagt under egne sider for hver region/kommune.

Så – kom med innspill og gi oss tilbakemeldinger om det som opptar deg! Ingen sak er for dum eller liten til å bli tatt opp hvis den gjelder Norges og folkets beste!

Vi lover alle innsendere full anonymitet – alle forslag blir kun behandlet av oss på internt på sentralt nivå. Vennligst merk eventuelle forslag med Folkets Program, eventuelt Folkets Program + Region/Kommune.

Forslag sendes til: post@direktefolkestyre

Underskriftskjema for nedlasting