FOLKETS PROGRAM (partiprogram)

Innføre et ekte DirekteDemokrati og Folkestyre

DirekteFolkeStyre som organisasjon og «parti» skal ikke fatte beslutninger på folkets vegne i enkelt saker, men forholde seg til folkeviljen fra sak til sak. Av denne grunn har vi ikke et partiprogram slik folk er kjent med fra de parlamentariske partiene. 

Vårt program = Folkets Program

Folkets Program skal lages av folket, det vil være således være under kontinuerlige endringer – da dette til en hver tid skal gjenspeile folkeviljen på best mulig vis. Det kommer stadig innspill vedrørende saker folk er opptatt av – dette sammen med meningsmålinger vil være grunnlaget for programmet.

Det viktigst ved Folkets Program er at dette gjenspeiler folkeviljen fra sak til sak. Våre representanter skal alltid forholder seg til folkeviljen når de representerer dere (partiet).

Regionale- og kommunale lag vil etter hvert som disse kommer i gang få på plass egne program med lokale saker. Disse vil bli lagt under egne sider, og det vil bli lagt ut lokale meningsmålinger.

Kom gjerne med innspill, og tilbakemeldinger ! Ingen sak er for dum eller liten hvis den gjelder Norges og Folkets fremtid og beste!

Alle innsendere loves full anonymitet. Vennligst merk eventuelle forslag med Folkets Program, eventuelt Folkets Program + Region/Kommune.

Forslag sendes til: post@direktefolkestyre

Underskriftskjema for nedlasting

HUSK at dette er FOLKETS PROGRAM, og at dette er basert på meningsmålinger og innspill fra dere.