MEDLEMSREGISTRERING

Som medlem i Direkte Folkestyre er du med støtter opp om vårt arbeid for å avvikle dagens parlamentariske system med dets politiker- og partimakt. Du med og støtter opp om et fremtidig Direkte FolkeStyre der FOLKET bestemmer og styrer som Landets Øverste Myndighet gjennon Juridisk Bindende Folkeavstemninger.

OBS vedrørende innmelding skjemaet

Folkeopplysning, og ett opplyst folk er noe av det viktigste i et DirekteDemokrati med FolkeStyre. Det er vanskelig for mennesker å ta stilling til noe en ikke kjenner til og har viten om. Vi i Direkte FolkeStyre vil arbeide for en god og informativ kommunikasjon med medlemmene, men vi ønsker ikke å «oversvømme» den enkelte med skriv som ikke er relevant for denne.

Derfor ber vi i registreringsskjemaet også om å få oppgitt fødselsdato, kommune og fylke. Disse opplysningene trenger vi til å sortere ut i hvilken informasjon som er relevant for den enkelte. En som bor sør i Norge trenger ikke å få sendt informasjon om saker som kun angår folk i nord – og ungdommer trenger ikke få saker som bare er relevant for eldre, og visse versa. Vi ønsker å opparbeide en målrettet kanal. OBS: Opplysningene vil ikke bli delt med en tredjepart, eller i reklameøyemed!

NB! Vi ber deg være nøye med utfyllingen, og sjekk spesielt at emailadressen din er korrekt oppgitt – det vil være synd om «posten» (email) vi sender deg ikke kommer frem! 

NB! - Husk å huke av nederst på skjema for at du har lest gjennom og godtar medlemsbetingelsene. Dette er nødvendig for at registreringen skal gå igjennom.

Du kan eventuelt også registrere deg som medlem ved:

 1. Å sende mail til post@direktefolkestyre.no
 2. Ringe oss på telefon: 952 50 599 eventuelt 952 50 590.
 3. Sende en sms hvis du ønsker at vi skal kontakte deg per telefon.

 • Medlemskap

  Medlemskapet gjelder per kalenderår. Vi setter stor pris på å få deg som medlem.
  Standard Medlem er korrekte for de fleste.
  Medlemskap for studenter (inntil 26 år) uten ordinær inntekt/pensjon.
  Medlemskap for pensjonister som ikke har andre tillegg, inntekter eller innkomme utover minstepensjon.
  Medlemskap for ungdom (15-19 år). Er du yngre enn 15 år kan du registrere deg som Ungt Støttemedlem.
  Støttemedlem Ung er medlemskapet for deg som er under 15 år. Medlemskapet er gratis inntil året du fyller 15 år. Du vil som medlem av Støttemedlem Ung motta informasjon og nyhetsbrev på lik linje med de andre medlemsgruppene. I tillegg vil du kunne motta informasjon som er spesielt tilpasset din aldersgruppe.
 • Kontakt informasjon

 • Oppgi også eventuelt mellomnavn du bruker til daglige.
 • Velg fødselsdato i kalenderen, eller skriv inn dato f.eks. 12/10/1965.
 • Last oppHer kan du laste opp et profilbilde dersom du ønsker det. Følgende format er tillatt .jpg, .jpeg, .gif, og .png
 • Required phone number format: (+##) ### ## ###
  Oppgi mobil/telefon som du er tilgjengelig på. Har du ikke telefon kan du oppgi: (+00) 000 000 000.
 • Oppgi et alias som du ønsker å bruke. Du vil kun fremstå med ditt alias når du kommenterer på våre sider, og du vil derved forbli anonym for andre så lenge du ikke oppgir private opplysninger i dine kommentarer, eller deler dette med andre på annen måte.
 • ADRESSE Informasjon

 • Oppgi gate/vei/husnr. adresse. Du har to linjer tilgjengelig her.
 • Oppgi poststed som du er registrert med i folkeregisteret.
 • Oppgi landet du er registrert bosatt i.
 • Velg regionen (fylke) du er bosatt i.
 • Oppgi kommunen du er fast bosatt i.
 • Informasjon

 • Skriv gjerne litt om deg selv, hva du tenker om FolkeStyre og DirekteDemokrati, hvordan du synes dagens politikk fungerer i praksis med mer. Har du noe du vil spørre oss om i denne forbindelse så er det bare å «fyre» løs!
 • Lag ett passord på minimum 6 tegn. Bruk gjerne en blanding av tall, store og små bokstaver. Et sterkt passord gir bedre sikkerhet. Minimum length of 6 characters.
  The password must have a minimum strength of Medium.
  Styrke indikator
 • Bekreft at du ikke er en robot.


For hvert eneste ett medlem som melder seg inn tar vi i fellesskap et skritt nærmere vårt felles mål. Jo raskere jo bedre. Vennligst velg det medlemskapet som er korrekt for deg og fyll ut skjema så korrekt som mulig. Er du bosatt i utlandet velger du valget «Utlandet» i rubrikken for region. Du vil etter noen dager motta faktura til emailadressen du har oppgitt til oss.

Medlemskapet gjelder per  kalenderår, og du vil motta faktura i løpet av de første ukene i det nye året. Ved innmelding nå i 2018 vil medlemskapet og kontingenten du betaler inn nå i 2018 gjelde for 2019. Vi setter stor pris på å få deg som medlem,  og vi spanderer derfor gratis medlemskap på deg ut 2018 som en liten velkomstgave til deg. Dette vil fremgå på fakturaen du mottar fra oss.

Du blir med oss på ferden mot målet som er å frata politikerne og deres partier sitt mandat til å bestemme over folk og nasjon, og videre også til å innsettes FOLKET som Norges øverste myndighet – slik at FOLKET overtar styringen av nasjonen Norge.

For hvert eneste ett medlem som melder seg inn tar vi i fellesskap et skritt nærmere vårt felles mål, og med dagens negative samfunnsutvikling så er jo raskere jo bedre. Vennligst velg det medlemskapet som er riktig for deg og fyll ut skjema så korrekt som mulig. Er du bosatt i utlandet velger du «Utlandet» i rubrikken for region. Du vil etter noen dager motta faktura for kontingenten til emailadressen du har oppgitt til oss.

Vi vil gjøre vårt ytterste for at du skal bli fornøyd med ditt medlemskap hos oss, men vi vil sette stor pris på om du gir oss tilbakemelding dersom du mener det er punkter vi kan bli bedre eller endre på. Har du tid og lyst til å delta mer aktivt i arbeidet mot vårt må er du også velkommen til det.

Vi vil holde deg underrettet om vårt arbeid og fremdrift med å sende deg jevnlige medlemsbrev til din emailadresse. Du kan også holde deg orientert og delta aktivt i diskusjoner med andre som har samme mål både via vår Facebooksiden og FB-Gruppen.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.