Tillitserklæring

Direkte FolkeStyre som parti har påtatt seg et stort ansvar ovenfor sine medlemmer, og for å sikre at vi ivaretar dette på best mulig måte må all våre tillitsvalgte og andre med faste verv i Direkte Folkestyre sine organisasjonsledd inngå og signere vår tillitsavtale.

For oss er det viktig å vite at våre medlemmer kan være trygge på at våre representanter til en hver tid vil å arbeide til beste for folk og land, og at de alltid vil utføre sitt virke etter beste evne og i henhold til folkeviljen fra sak til sak.

Med sin signatur bekrefter vedkommende at denne har satt seg inni, forstått og vil arbeide i henhold til partiets formålsparagraf og vedtekter så lenge dennes engasjementet varer.

Siden er under redigering, Kopi av Tillitserklæringen vil komme her.

Erik Bye sa det så fint: «Politikerne skal være folkets tjenere – ikke deres herrer».

Se hans video her:

TRYKK på bilde for avspilling.

Fellesskap gir styrke !

Bruk styrken fellesskapet gir !