Stortinget har vedtatt en midlertidig endring i valgloven som følge av Covid-19. Lovendringen gjør det mulig for politiske partier å samle inn elektroniske underskrifter på listeforslag.

Kodebrikke2
Signer med Bank-ID

Din signatur er helt uforpliktende ovenfor oss som organisasjon (parti).

– Den er kun en bekreftelse fra deg på at du mener vi skal få stille ved stortingsvalget i 2021.

Norge er delt inn i 19 valgdistrikt.

 Alle i Norge er registrert i ETT av valgdistriktene i

Folkeregisteret / manntallet.

Velg ditt Valgdistrikt her:

Alle borgere med norsk statsborgerskap, og som fyller 18 år i valgåret kan signere!

Veileder for signering:

Når du har valgt distrikt skal du få frem vår kandidatliste på Valgdepartementets digitale signerings portal.

Kontroller at du har valgt/fått opp korrekt liste (pkt. 1). Velg der etter (Signer) pkt.2.

Her må du huke av i begge boksene (pkt. 3 og 4) før du kan gå videre og velge (Neste) pkt. 5.

Her er det viktig å være nøye med utfyllingen – spesielt med pkt. 6 og 7 ! 

Sjekk spesielt at Fødselsnummer (pkt. 6) og Postnummer (pkt. 7) er korrekt før du går videre til pkt. 8 (Signere med ID-porten).

Nå er du kommet så langt at opplysningene og underskriften din for oss skal verifiseres med Bank-ID (kodebrikken). Her vil du som vanlig på ny bli bedt om å oppgi: Fødselsnummer – kode – passord.

Du får en bekreftelse på skjermen når din underskrift er korrekt registrert på Valgdepartementets portal.

Direkte FolkeStyre takker så mye !