Velg valgdistriktet der du er stemmeberettiget :

Din signatur er helt uforpliktende ovenfor oss som organisasjon (parti),

– den er kun en bekreftelse fra deg på at du mener vi skal få stille ved stortingsvalget i 2021.

Du «sendes» nå automatisk videre til rett valgdistrikt på Valgdepartementets sider for digital signering. Du blir bedt om å identifisere deg med «Nummer og navn» ovenfor Valgdepartementet – før du blir sendt videre til signering med Bank-ID.

Veileder til skjermbilde: 1

Her trenger du kun å kontrollere at valgdistrikter (Bilde pkt. 1) er korrekt.

Deretter KLIKKER du på  Signer (Bilde pkt. 2) for å gå videre.

 

Skjermbilde: 2

Her må du huke av i begge boksene (Bilde pkt. 3 og 4).

Først når begge boksene er bekreftet vil valget Neste bli aktivisert (Bilde pkt. 5).

Velg Neste (Bilde pkt. 5).

 

Skjermbilde: 3

Valgdepartementet trenger disse opplysningene for å kunne sjekke at en er valgberettiget (for å unngå falske signeringer).

Sjekk spesielt at fødselsnummer 11 siffer (Bilde pkt. 6), og postnummer 4 siffer (Bilde pkt. 7) er korrekt.

Når alt er korrekt kan du gå videre til Signere med ID-porten (Bilde pkt. 8).

Nå gjenstår bare verifisereing med Bank-ID (kodebrikken).

Kodebrikke2

Du får en bekreftelse (på skjermen) på at Valgdepartementet har registrert din signering.

Direkte FolkeStyre takker deg for din signering !